Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

balon

February 19 2017

balon
balon
4436 d501 420

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

balon
1556 c808 420

February 15 2017

balon
2342 1efb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
balon
7543 289f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
balon
0245 72f2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
balon
9133 5507 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viagrawklasy grawklasy
balon
4969 6cf4 420
Reposted fromsugarlife sugarlife viagrawklasy grawklasy
balon
5953 e3db 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
balon
9149 6ab2 420
Reposted fromwronia wronia viagrawklasy grawklasy
balon
2249 cc2b 420
Reposted fromposzum poszum viagrawklasy grawklasy
balon
8913 32f1 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies

July 06 2015

balon
1836 9482 420
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viagrawklasy grawklasy
balon
7510 4f97 420
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viagrawklasy grawklasy
balon

June 29 2015

balon
2256 3cf5 420
Reposted fromfungi fungi vianotorious-rookie notorious-rookie

June 28 2015

balon
balon
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viagrawklasy grawklasy
balon
5740 e406 420
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viagrawklasy grawklasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl